Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม(27ก.ย.61)

ขอเชิญ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

เวลา 8.00 -15.00 น.ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20

 

บรรยายโดย

พญ.รวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้ศูงอายุ)

นพ.วีรภัทร์ เอมประเสริฐสุข (จิตแพทย์)

น.ส.ณัชชารีย์ พิริยจรัสชัย (พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงายุ)

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา