Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

514 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาลาทรงไทย

โรงพยาบาลกลาง ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-8000 ต่อ 22120-1 หรือ 063-759-8061

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น.

 

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ทาง

facebook เพจ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง

ดถูกใจด้วยนะค่ะ

 

b-5.jpg

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา