Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น.

 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น.


ผู้ป่วยใหม่

1.ทำบัตรที่เวชระเบียนชั้น 1 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง

2.ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจอาการจากแพทย์แผนไทยที่หน่วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ อาคารศาลาทรงไทย โรงพยาบาลกลาง

3.นัดวันและเวลาในการรับการรักษาครั้งต่อไป

4.กลับบ้าน


ผู้ป่วยเก่า

1. ระจำตัวประชาชนที่เวชระเบียนชั้น 1 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง

2. ผู้ป่วยเข้ารับการซักประวัติ และตรวจอาการจากแพทย์แผนไทยที่หน่วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ อาคารศาลาทรงไทย โรงพยาบาลกลาง

3. เข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

4. ชำระค่าบริการ รับยา และนัดการรักษาครั้งต่อไปตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย

5. กลับบ้าน

 

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยต้องนำบัตรประชาชนมายื่นสิทธิทำการรักษาทุกครั้ง

2. หากผู้ป่วยไม่สามารถมาทำการรักษาได้ ต้องโทรแจ้งหน่วยงานก่อนล้วงหน้า 1 วัน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-8000 ต่อ 22120 หรือ 063-759-8061

 


ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ทาง

facebook เพจ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง

กดถูกใจด้วยนะค่ะ

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา