Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

การส่องกล้องระบบทางเดินอาการส่วนบน(EGD)

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบน (EGD)

: เป็นการใช้กล้องขนาดเล็กใส่ผ่านเข้าไปในปากบริเวณหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อดูความผิดปกติ

การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการส่องกล้อง แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะก่อน ขณะ และหลังส่องกล้อง ดังนี้

1. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

2. งดยาละลายลิ่มเลือด 7 วันก่อนส่องกล้อง

3. ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูง

4. ควรถอดฟันปลอม โลหะ และของมีค่าไว้ที่บ้าน หรือฝากญาติก่อนเข้าส่องกล้อง

ขณะผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่รูปแบบน้ำแข็งอมบริเวณโคนลิ้นและรูปแบบพ่น 2 ครั้ง

2. ให้ผู้ป่วยนอนท่าตะแคงซ้ายขณะส่องกล้อง

3. แพทย์จะใส่กล้องเข้าไปในปาก เมื่อถึงบริเวณฝาปิดกล่องเสียง จะบอกให้ผู้ป่วยช่วยกลืนกล้องหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยนอนแก้มชิดหมอนไม่ต้องกลืนน้ำลาย ปล่อยให้ไหลลงกระพุ้งแก้ม เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องดูดน้ำลาย(ลักษณะคล้ายทันตกรรม)ออกให้

4. หายใจเข้า-ออกทางจมูกยาวๆ ช้า ๆ ถ้ารู้สึกหายใจไม่ออกแสดงว่ากำลังหายใจทางปาก

5. ทำตัวผ่อนคลายไม่เกร็ง เพื่อทำให้การส่องกล้องง่ายและรวดเร็วขึ้น

การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน

1. ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย และรู้สึกมีเสมหะติดอยู่ในคอ ซึ่งเป็นอาการของฤทธิ์ยาชา อาการนี้จะทุเลาและหายไปประมาณ 2 ชม.

2. อาจมีอาการท้องอืด เนื่องจากขณะส่องกล้องตรวจ แพทย์จำเป็นจะต้องใส่ลมให้กระเพาะอาหารขยายตัว อาการเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นและหายไปเมื่อผู้ป่วยผายลม ขยับตัว ลุกเดิน

3. ให้งดอาหารและน้ำหลังส่องกล้อง ระยะเวลา 2 ชม.

4. ให้จิบน้ำก่อนเพื่อทดสอบการกลืนว่าปกติ ถ้าไม่สำลักให้รับประทานนมหรืออาหารอ่อน

5. หากผู้ป่วยมีอาเจียนเป็นเลือดสดปริมาณมากให้รีบมารพ.ก่อนแพทย์นัด

6. รับประทานยาตามแพทย์สั่งและมาพบตามนัดเพื่อติดตามการรักษาต่อเนื่อง

 

001.png002.png

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา