Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

5 วิธีง่ายๆ ลดใช้พลังงาน(18พ.ค.59)

002.jpg

ประชาสัมพันธ์จากคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โรงพยาบาลกลาง เสนอ 5 วิธีง่ายๆ ลดใช้พลังงานผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : น.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา