Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

 

002.jpg

สถานีพลังงาน รพ.กลาง หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพเชิงแสง

ประชาสัมพันธ์จาก “Klang Energy Station” สถานีพลังงาน รพ.กลาง เสนอ หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพเชิงแสง (ที่มา :สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน)ผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : น.ส.พัชราภรณ์ กระบวนรัตน์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา