Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น3

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น3

ตารางแพทย์ออกตรวจ


วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
นพ.กษิณ นพ.ทวีเกียรติ นพ.ภูรินท์ นพ.กษิณ นพ.ทวีเกียรติ
พญ.ภาวินี
พญ.วรฤทัย พญ.ภาวินี
พญ.วรฤทัย นพ.ภูรินท์
พญ.วรฤทัย พญ.กาญจนา
พญ.ภาวินี พญ.วรฤทัย


ตารางแพทย์ปรึกษา (เช้า) 08.00 - 12.00 น.

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
นพ.กษิณ นพ.ทวีเกียรติ พญ.ภาวินี พญ.วรฤทัย นพ.ภูรินท์
พญ.ภาวินี พญ.วรฤทัย นพ.ภูรินท์ พญ.ภาวินี นพ.ทวีเกียรติ
พญ.วรฤทัย

นพ.กษิณ พญ.วรฤทัย


ตารางแพทย์ปรึกษา (บ่าย) 13.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
พญ.วรฤทัย นพ.ทวีเกียรติ พญ.ภาวินี นพ.กษิณ นพ.ภูรินท์

 

หมายเหตุ : เริ่ม 1 ตุลาคม 2562


 

 

 

พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา