Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 8

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

1. แพทย์หญิงเจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล

ในเวาลาราชการ วันอังคารและศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
นอกเวลาราชการ วันพุธ เวลา 16.00-20.00น.

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา