Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 8

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

1. นายแพทย์สุทัศน์  ภัทรวรธรรม

ในเวาลาราชการ วันจันทร์และวันพุธ เวลา 08.00-12.00น.

 

2. แพทย์หญิงเจณณัฏฐญา  พลังแสงวิไล

ในเวาลาราชการ วันอังคารและศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.
นอกเวลาราชการ วันพุธ เวลา 16.00-20.00น.
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา