Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น2/ชั้น16

คลินิกผู้สูงอายุ

 

1. แพทย์หญิงรวีวรรณ  สุรเศรณีวงศ์

วันอังคาร,วันพุธ คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น16 เวลา 08.00-12.00น.
วันศุกร์ คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 2 เวลา 08.00-12.00น.

 

2. นายแพทย์วีรภัทร์  เอมประเสริฐสุข

วันพุธ คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 2 เวลา 08.00-12.00น.
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา